Wie we zijn

Hay-Invicta is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die mensen verenigt rond de missie om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. De NGO werd in 2021 opgericht als reactie op de humanitaire crisis die het gevolg was van de Covid-19-pandemie en de recente oorlog in Artsakh.

Ons werk is gebaseerd op het saultogenetisch model en omvat de fysieke, sociale, emotionele, spirituele, intellectuele, beroepsmatige en ecologische dimensies. In ons werk hechten we veel waarde aan actieve betrokkenheid, verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Hay-Invicta die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De onkosten zullen enkel bestaan uit verplichte aangelegenheden zoals het inschakelen van een notaris of een accountant. Een beroep op het vermogen van de stichting zal enkel gedaan worden wanneer de leden na zich hebben toegewijd om deze activiteiten via netwerk kosteloos te doen niet is gelukt.

RSIN-nummer: 8621.37.202

Downloaden Het Beleidsplan