Մենք աջակցում ենք ծրագրերի, որոնք ունեն կայուն և երկարաժամկետ հեռանկար։ Այսպիսով մենք փնտրում ենք ռեսուրսներ այնպիսի ծրագրերի համար, որոնք ֆինանսավորման  ավարտից հետո կարող են ապահովել ծրագրի արդյունքների կայունությունը և անկախ կլինեն արտաքին ռեսուրսներից։ Որպես բարերար դուք կարող եք ներդրում ունենալ այդպիսի ծրագրերը կյանքի կոչելու նպատակով։