Մենք դիտարկում ենք արդի խնդիրները որպես մարտահրավերներ որոնք պահանջում են դինամիկ և նորարարական լուծուներ։ Այդպիսի լուծումները միայն հնարավոր են միջ ոլորտային համագործակցությունների և անհատական պատասխանատվության միջոցով։ Մեր աշխատանքը հնարավոր չէր լինի առանց մեր գործընկերների և աջակիցների։

Գործընկերներ